Gergi Tavan, Germe Tavan, Barisol Tavan

Gergi tavan uygulamaların da teknik çizimler ve grafiksel uygulamalara tasarım boyutunda bakmak ve sanatçı ile uygulamacı arasında ki mantıksal farklılıkları ortadan kaldıracak doğru yöntemleri belirlemek için bazı konulara netlik kazandırmak gerekiyor. Öncelikle yeni başlayanlar için germe tavanın ne olduğunu kısaca özetlemekte fayda var. Gergin tavan son yılların moda uygulaması olan, tavan, duvar gibi dikey veya yatak alanlarda özel bir kumaş üzerine baskı ile uygulanmış görselin özel profiller ile hayat bulmasıdır dersek sanırım doğru tanımlamayı yapmış oluruz.

Gergi-Tavan, Germe Tavan, Barisol Tavan, Barrisol tavan, Germeli Tavan

Gergi tavan uygulamasında uygulamanın yapılacağı mekanın fiziki durumu uygulamanın iyi bir şekilde yapılması açısından önemlidir. Genelde tasarımcılar uygulamanın yapılacak alanın fiziki şartları ve ebatları üzerinde durmadan tamamen hayal gücüne bağlı olarak ve uygulanacak alanın kullanımına yönelik beklentileri karşılayacak şekilde bir tasarım üzerinde durur. Burada tasarımcı bu beklentileri karşılayacak bir grafiksel çalışmayı ortaya koyar. Bunu yaparken kullanılan renkler tamamen uygulamanın yapılacağı alanın ve kullanım amacını ortaya koyacak renkler belirlenir. Tasarımcının işi kolay demiyorum ama tasarım işlemi bittikten sonra uygulamanın kolayca yapılabileceğinin düşünülmesi germe tavan uygulamasını zora sokmaktadır. Bu kötü uygulanmış barisol tavanların ortaya çıkmasına neden olabilir.

Metrocity gergi tavan uygulaması, Gergi tavan, Germe Tavan, Barisol tavan

Metrocity gergi tavan uygulaması

Germe Tavan

Bu yüzden germeli tavan uygulamasını yapacak olan teknik ekibin tasarımın uygulamasında ortaya çıkan mahzurları gördüğünde bunu doğru bir şekilde tasarımcıya aktarması önemlidir. Karşılıklı doğru iletişim ile germeli tavanın uygulama öncesi kusurları hızlıca ortadan kaldırılarak beklentileri karşılayacak bir tasarımın hayat bulması sağlanmış olacaktır.

Tasarımın teknik çizimleri tasarımcı ve teknik personel ile birlikte gözden geçirilmeli, mekanın ebatlarına ve uygulamanın yapılacağı bölümlerin fizi şartları tekrar gözden geçirilmelidir. Özellikle ışıklandırma, gölge yapacak unsurların, kör noktaların belirlenmesi ve bu noktalara fiziki müdahalede bulunmadan tasarım ile buralara derinlik kazandırarak barrisol tavan ın uygulama kalitesini ve görsel zenginliğini en üst seviyeye çıkarmak mümkündür.

Gergi tavan, Germe Tavan, Barisol tavan

Son olarak streç tavan uygulamasında kullanılacak malzemelerin kaliteli olması çok önemlidir. Uygulamanın yapılacağı kumaşlar çeşitli kalitelerde üretilmektedir. Özellikle alman ürünlerinin kalitesi ile daha ucuz olduğu için tercih edilen kalitesiz ürünlerin özellikleri çok farklılık göstermektedir. Bir sonra ki yazımızda gergi tavan uygulamasında malzeme seçiminde dikkat edilecek konulara bakacağız.

Gergi tavan, binaları ve diğer fiziki yapılara özellik katan bir iç mekan uygulamasıdır. İnsan oğlunun yaşamasını kolaylaştırmak amacıyla üretilen ve barınma, dinlenme, çalışma, eğlenme gibi eylemlerini sürdürebilmelerini sağlamak üzere gerekli mekânları, işlevsel gereksinmeleri ekonomik ve teknik olanaklarla bağdaştırarak estetik yaratıcılıkla inşa etme sanatı; başka bir tanımlamayla, yapıları ve fiziksel çevreyi uygun ölçülerde tasarlama ve inşa etme sanat ve bilimidir. İnsanoğlu barınmak için yaşamak ve doğa şartlarından korunmak için bir mekan ihtiyacı duyar ve bu mekanı kendine özgü kültürel, fonksiyonel, teknik ve farklı zevklerde yaratır. Bunu yaparken de farklı teknikleri uygular bu tekniklerden biride gergi tavandır.

Levent Plaza gergi tavan uygulaması

Levent Plaza gergi tavan uygulaması, Levent Plaza’da gergi tavan uygulamaları

Gergi Tavan

Germe tavan evrensel bir uygulamadır. İnsanlık tarihinin son döneminde mimari uygulamalarda önemli bir yer bulmuştur kendisine. Dini yapıların tanrıya ulaşma arzusundan, iktidarı simgeleyen saraylara ya da bir kentin dokusunu oluşturan basit konut tiplemelerine kadar her türlü açık ve kapalı mekanın karakterini oluştururken kullanılabilir.

Bu çevre kırsal veya kentsel olabileceği gibi, yapıları veya mekanları kuşatan yakın dış çevre de Gergili tavan tasarımın kapsamına girer. Mekan, içinde yaşamın gerçekleştiği fizik ortam olarak tanımlanabilir. Mekanın oluşabilmesi ve üretilebilmesi için yapılara, yaşamın her gün artan çeşitliliği göz önüne alınırsa, oldukça karmaşık ilişkiler düzeni içinde yapılaşmış fizik çevreye gereksinme vardır. Germeli tavan tasarımın öznesi olan yaşam, coğrafi, iklimsel, kültürel, demografik farklılıklar içerir. Germe tavan, mimarlık okullarından mezun olanların, Streç tavan eğitiminin ve mesleğin ilgi alanının çok geniş bir yelpazeyi kapsaması nedeni ile, birbirinden çok farklı alanlarda çalışabildikleri gözlemlenmektedir.

Akustik gergi tavan, Jakardi otel gergi tavan

Barisol Tavan

Kısacası streç tavan yaşamdır, sanattır, matematiktir, bilimdir, geçmiştir ve gelecektir. Doğaya uygun, fonksiyonel, renk. malzeme ve planlamasında sanat ve zevklerin birleştiği yaşam alanları varsa işte orada germe tavan uygulaması kendine yer bulur.  Herkes bir mekanda yaşar, çalışır, eğlenir. Bu bir mağara da olabilir saray da. Bunların hepsin de bir derinlik ve öznelik oluşturmak istenirse buralarda Gergin tavan vardır. Gergi tavan insan için vardır. İnsani boyutlar, geçmişin ve geleceğin sentezi olan yaşam alanları, doğayı içinizde hissetiğiniz yerlerde Gergi tavandan çok şey olduğu kesindir. Germe tavan sistemlerinin diğer bir adı da Barisol tavan sistemleridir. Aslında barisol  bir marka olup ülkemizde halk dilinde gergi tavan sistemlerine barisol tavan denilmektedir.